Aanbevelingen

Tom Velkers: Voormalig directeur van een basisschool

Het is geschreven door iemand die een passie heeft voor onderwijs en een grote ervaring heeft met het werken met kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij combineert deze passie met een, voor dit onderwijs, buitengewone aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het boek gaat uit van de huidige onderwijspraktijk en biedt hierdoor de leerkracht talrijke mogelijkheden om eenvoudig met de diverse onderdelen van he boek aan de gang te gaan. Het boek is geschreven met liefde, met veel aandacht voor zowel kind als leerkracht, en last but not least vanuit een gevoel van urgentie: meer aandacht voor dit belangrijke onderdeel van het curriculum.

 

 

 

Maretty van den Mosselaar: theatermaker, acteur, trainer, coach, schrijver

Een heel fijn boek om in te bladeren als je op zoek bent naar inspiratie. Elles geeft in dit boek een prachtige basis voor onderwijs waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Waardevolle informatie voor de begeleider en mooie heldere verhalen en oefeningen voor het kind. In de afgelopen maanden waarin veel ouders de uitdaging van het thuisonderwijs mochten aangaan heb ik ze vaak dit boek geadviseerd. Ik werk met volwassenen en richt me daarin op het verder ontwikkelen van persoonlijke waarden en sociale competenties. Het boek van Elles heeft mij weer nieuwe inspiratie gegeven. Veel volwassenen hebben kwaliteiten zoals (zelf-) vertrouwen, compassie, creativiteit, eigen-wijsheid, speelsheid, fantasie in hun jeugd vaak niet verder ontwikkeld of zelfs afgeleerd. Als ze op latere leeftijd vastlopen blijken ze juist dát te missen en mag ik ze begeleiden dat weer te her-ontdekken. Het lijkt me waardevol en noodzakelijk dat kinderen in deze tijd door hun ouders en in het onderwijs worden begeleid om juist die kwaliteiten in zichzelf leren waarderen en eindeloos verder te ontwikkelen. Het boek van Elles helpt daarbij.

Maretty van de Mosselaar
Maretty van de Mosselaar

Melanie Boon: ouder

Het is een prachtig boek met mooie, pakkende verhalen die de inhoud van het boek beeldend maakt voor kinderen. Het vergroot niet alleen het zelfbewustzijn van kinderen maar ook dat van jezelf. Het geeft je allerlei handvatten en praktische oefeningen om dichter bij jezelf te komen. De taal waarin geschreven is, is zeer geschikt voor kinderen en heel toepasbaar in de praktijk.

Ed Ootes: accountmanager de Rolf groep

Elke juf of meester kent ze: wiebelkinderen. Ze zitten in alle klassen. Ze wiebelen op hun stoel en balanceren op de rand van de zandbak. Maar ze wiebelen ook in hun hoofd. Kleine kinderen, grote kinderen op weg naar meer houvast, meer stevigheid. In hun ontwikkeling naar  zelfbewustzijn. Wat is mijn talent, mijn passie, wie ben ik? Zijn we niet allemaal ooit wiebelkinderen geweest?

Daar kan wel een beetje hulp bij worden gebruikt. Elles Smit is al meer dan 30 jaar werkzaam in het basisonderwijs en heeft een speelse lesmethode geschreven. BalancLeren daagt kinderen uit om zichzelf te ervaren. Leert hen keuzes maken en respect hebben voor de ander en omgaan met de wereld om zich heen.

Elles heeft de lessen die ze jarenlang heeft gegeven prachtig geordend en gebundeld in haar boek BalancLeren dat vol staat met creatieve activiteiten. Activiteiten die je zo kunt doen. Soms individueel, een andere keer in een groepje of met de hele klas. Activiteiten van tien minuten of een hele les. Het gaat over zintuigen, elementen en emoties. Verhalen, trainingen, visualisatie, creativiteit, spreekwoorden, muziek, gedichten en filmpjes. De lessen, vaak via spel, zijn bedoeld voor alle kinderen van de basisschool.

Yvonne van der Meulen: leerkracht.

Jonge kinderen ervaren van alles, mede door de prachtige lessen uit dit mooie boek .

Het maakt ze nieuwsgierig, er ontstaat verwondering, ze ervaren emoties, er komen eerlijke reacties en er ontstaan prachtige waardevolle uitspraken en gesprekken. Door de diversiteit aan ervaringen leren kinderen elkaar te accepteren en ervaren dat ieder individu een eigen keuze kan maken. Respect en aandacht voor elkaar groeit. Ik zie kinderen lachen, ontspannen, rustig worden, serieus zijn, graag alleen zijn of juist samenwerken, concentratie of juist weglopen van hetgeen ze mee bezig zijn. Het brengt iets in lichaam en geest teweeg. Goede begeleiding door een volwassene draagt ertoe bij dat er op een ontspannen, plezierige en succesvolle manier van alles ervaren mag worden. Alles mag er zijn!

Als leerkracht vind ik het al een feestje om mooie lessen klaar te zetten. Nog mooier is het om te zien hoe kinderen omgaan met zichzelf, elkaar en met de materialen. De lessen geeft ze ontspanning, plezier, verwondering en leven in het nu. Er ontstaan spontaan samenwerkingen, gesprekken, uitlatingen dat gepaard gaat met emoties. Kinderen laten hun hart spreken en staan open voor zichzelf en daardoor ook voor anderen. Prachtige waardevolle en warme lessen waar de wereld om ons heen veel van kan leren. Jonge kinderen zijn puur en laten de volwassen wereld zien waar het echt om draait… LIEFDE. Zij verspreiden spontaan liefde door zichzelf te mogen en durven zijn. Liefde geven en liefde ontvangen.

Dank Elles voor je waardevolle lessen met je prachtig geschreven boek.

Sabrina van Blokland : ouder

Mijn zoon was altijd erg gevoelig voor prikkels van buitenaf waardoor hij wat onrustig en zelfs wat explosief in gedrag kon zijn. Zeker rond de vakantietijd of rond feestdagen. Gelukkig is dat veel minder geworden nu hij wat ouder is.

In de tijd dat hij van jou les kreeg kon ik zeker merken dat hij blij en rustig was. Hij vertelde dat jullie lessen hadden over ontspannen en over vertrouwen in groepsverband. Hij vond dat erg leuk!

Niels van Blokland: leerling

Ik was blij maar ook heel rustig tijdens de lessen uit het boek. Ik kan vooral de klankschalen goed herinneren. En een ruikspelletje in de kring.