Spelenderwijs onderwijzen

Angst in Knieën - BalancLeren Elles Smit Spelenderwijs Onderwijzen naar zelfbewustzijn
Creativiteit na visualisatie

Methode BalancLeren

Een meisje dat grote moeite heeft met lezen, ontdekt dat ze goed is in bomen klimmen. En het slimste jongetje in de klas vindt het lastig dat hij als laatste wordt gekozen bij gymnastiek.
De methode BalancLeren leert kinderen om zichzelf en de wereld te ontdekken. Door samen te werken en grenzen te verleggen. Kinderen hebben het nodig om hun innerlijke kompas te ontwikkelen. Spelenderwijs ervaren dat ze zelf iets kunnen oplossen en hun creativiteit en zelfvertrouwen kunnen vergroten. Het spel leert hen om ervaring op te doen, ervaringen te verwerken en emoties te uiten. Kinderen oefenen constant met sociaal gedrag.
De methode BalancLeren is ontwikkeld voor leerkrachten die beroepsmatig met kinderen omgaan. Zij ervaren als een van de eersten dat een kind niet helemaal in balans is en kunnen, met eenvoudige middelen, dit kind ‘bijsturen’ en leren hoe het meer zelfvertrouwen ontwikkelt.
De leerkracht heeft een coachende rol in deze ontwikkeling. Hij moet bereid zijn zich af te stemmen op het niveau van het kind. Om werkelijk te willen weten hoe dit kind de wereld beleeft. In de praktijk blijkt dat ook opvoeders goed met BalancLeren aan de slag kunnen, mits zij daadwerkelijk bereid zijn om hun eigen emotie en gedrag onderschikt te maken aan die van het kind en mee te gaan in de beleving van het kind. Gaandeweg zal de opvoeder in zichzelf ook gaan ontdekken hoe hijzelf de dingen beleeft. Opvoeder en kind komen zo dichter bij elkaar en ondersteunen elkaar bij deze zoektocht. De methode maakt gebruik van verschillende onderwijsvormen: klassikaal, groepjes en individueel. Het is een praktische methode die snel toe te passen is in verschillende omgevingen. Elles Smit geeft ondersteuning om op de juiste manier aan de slag te gaan met de methodiek. Dit doet zij met online en offline workshops en presentaties.