Spelend onderwijzen

Angst in Knieën - BalancLeren Elles Smit Spelenderwijs Onderwijzen naar zelfbewustzijn
Creativiteit na visualisatie

BalancLeren leert kinderen om zichzelf en de wereld te ontdekken. Kinderen hebben het nodig om hun innerlijke kompas te ontwikkelen. Ervaren dat ze zelf iets kunnen oplossen vergroot hun creativiteit en zelfvertrouwen. Spel leert hen om ervaringen te verwerken en emoties te uiten. BalancLeren leert kinderen samenwerken en grenzen verleggen. Kinderen oefenen constant met sociaal gedrag. Via spel ontdekken zij dat er meer variatie is. 

Een meisje dat grote moeite heeft met lezen, ontdekt dat ze goed is in bomen klimmen. En dat jongetje dat in de klas altijd de beste is, merkt dat hij het lastig vindt als hij geen bal in het doel krijgt. Dit boek maakt gebruik van verschillende onderwijsvormen: klassikaal, groepjes en individueel. De leerkracht en/of opvoeder heeft een coachende rol. Hij moet bereid zijn zich af te stemmen op het kind. Om werkelijk te willen weten hoe het kind de wereld beleeft. Gaandeweg zal de leerkracht / opvoeder in zichzelf ook gaan ontdekken hoe hij de dingen beleeft. Opvoeder en kind komen zo dichter bij elkaar en ondersteunen elkaar bij deze zoektocht.