Modules Workshop Werken met BalancLeren in de praktijk

Module 1

‘Stevig staan’

‘Stevig staan’ is de basis van de hele methode. Als een kind stevig op zijn benen staat, staat hij niet alleen fysiek steviger, maar ook mentaal. Dit geeft hem innerlijke kracht. Maar ook naar de buitenwereld ziet het kind er steviger uit. Hij straalt dan rust uit wat in conflictsituaties hem van pas komt en pestgedrag zal voorkomen.

In deze module leer je het kind beter verbonden te zijn met zijn lijf waardoor er meer concentratie ontstaat.

Het leren ‘gronden’ (= stevig en ontspannen staan met bewust voet- en grondcontact), het leren ‘centreren’ (= kracht verzamelen in de buik) en het leren focussen (= aandacht richten op een doel, een steeds terugkerend onderdeel in de methode) zijn daarvoor belangrijke onderdelen.

Een kind heeft ruimte nodig om dingen zelf te kiezen en te doen. En om zelf zijn grenzen aan te geven. Zo ontwikkelt hij zelfstandigheid en vertrouwen. Tegelijkertijd heeft hij ook behoefte aan grenzen en regels. Die geven hem houvast en maken zijn wereld overzichtelijker, waardoor hij zich veilig voelt.

In deze module leer je het kind, spelenderwijs, stevig te staan, een basis waar hij zijn hele leven profijt van zal hebben.

Investering:

Module 1 Stevig staan: € 297,-. Aanmelden deelname module 1

Voor deelname heb je het boek BalancLeren nodig. Dat kun je  hier bestellen.

Module 2

Hoe ga ik om met emoties?

Een kind heeft veel emoties. Om met deze emoties om te leren gaan, is het nodig dat hij weet welke emoties er zijn. Een kind leert dat niet uit zichzelf. Ook is het belangrijk dat hij ervaart hoe en waar de emoties voelen in zijn lijf zodat hij ze kan herkennen.

In deze module leer je het kind emoties herkennen, te benoemen en ermee om te gaan. Bij zichzelf en bij een ander.

Je leert het kind zien dat ieder mens op een andere manier emoties ervaart en daar op een andere manier mee omgaat. Het kind kan leren met deze emoties om te gaan en het gedrag dat hieruit voortkomt. Je leert hem dat hij zelf invloed kan uitoefenen.

Deze module gaat over:

Waarnemen:        Ik kan verschillen in emoties (h)erkennen bij mijzelf- en bij anderen.

Begrijpen:            Ik begrijp hoe dezelfde gebeurtenis bij mij en bij de ander verschillende emoties kan oproepen.

Gebruiken:           Ik kan mijn emoties gebruiken op een positieve, oplossingsgerichte manier.

Beheersen:          Ik kan kiezen hoe ik wil reageren op een situatie, ik ben de baas over mijn gevoelens en emoties.

In deze module leer je het kind, spelenderwijs, respectvol omgaan met emoties en het gedrag dat daaruit voortkomt. Bij zichzelf en een ander.

Investering:

Module 2 Hoe ga ik om met emoties: € 297,-. Aanmelden deelname module 2

Voor deelname heb je het boek BalancLeren nodig. Dat kun je  hier bestellen.

 

Module 3 Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen is de basis van stevig staan. Een kind met zelfvertrouwen weet dat het op eigen kracht taken en moeilijke hinderpalen aan kan en gaat ervoor. Hij kan tegenslagen prima incasseren.

In deze module leer je het kind hoe hij zijn zelfvertrouwen op een positieve manier kan vergroten.

De basis voor zelfvertrouwen is om eerst stevig te staan (module 1) en kunnen omgaan met emoties (module 2). Om een kind te leren hoe hij zijn zelfvertrouwen kan vergroten, moet de fundering dus eerst goed zijn.

Je leert het kind om zichzelf te kennen. Wat zijn emoties zijn, zijn karaktereigenschappen en dat hij daarvoor verantwoordelijkheid durft te nemen. Veel kinderen zijn faalangstig en weten niet hoe ze daarmee kunnen omgaan.

Faalangst ontstaat door negatieve gedachten die meestal voortkomen uit overprikkeling. Een hele normale reactie van je brein. Bij overprikkeling schiet je in de stress en ga je in de overlevingsstand. Je vecht, vlucht of verstijft.

In deze module leer je het kind, spelenderwijs, om te gaan met faalangst en zijn reactie hierop.

Investering:

Module 3 Zelfvertrouwen: € 297,-. Aanmelden deelname module 3

Voor deelname heb je het boek BalancLeren nodig. Dat kun je  hier bestellen.

 

Module 4

Hoe kan ik meer liefde voelen?

Onvoorwaardelijke liefde is liefde waar geen voorwaarden aan verbonden zijn. Liefde die je geeft, omdat je van iemand houdt om wie hij of zij is en niet om wat hij doet.

In deze module leer je het kind dat hij goed genoeg is, met zijn goede en minder goede eigenschappen.

Je laat het kind ervaren hoe hij kan voelen dat de liefde door hem heen stroomt. Dat hij de liefde in zichzelf heeft en niet buiten zichzelf hoeft te zoeken. Dit verbindt kinderen met elkaar. Je leert het kind het verschil zien tussen empathie en sympathie. Hij leert de waarde zien van elkaar spiegelen.

In deze module leer je het kind, spelenderwijs, om te gaan met liefde voor zichzelf en een ander. En dat hij vanuit dat gevoel de verbinding kan aangaan.

Investering:

Module 4 Hoe kan ik meer liefde voelen: € 297,-. Aanmelden deelname module 4

Voor deelname heb je het boek BalancLeren nodig. Dat kun je  hier bestellen.

Module 5

Kwaliteiten en talenten

Talenten zijn als zaadjes die in je zijn geplant om een vervuld, gelukkig leven te kunnen leiden. Een talent is een aangeboren mogelijkheid of het vermogen om ergens heel goed in te worden.

Elk kind heeft een talent. Niet alle kinderen zijn zich daarvan bewust. Soms geven zij aan dat ze nergens goed in zijn.

Als je een kind aanspreekt op iets wat hem positief bezighoudt (een talent) dan heeft dit een positieve invloed op zijn werkhouding en leerprestaties in het algemeen. Deze positieve bevestiging van het kind is belangrijk om zijn Ik-besef te ervaren.

 

In deze module leer je het kind, spelenderwijs, leven in zijn eigen energie en dat hij een individu is. Dat hij zich kan en mag loskoppelen van andere mensen als hij daar behoefte aan heeft.  

Investering:

Module 5 Kwaliteiten en talenten: € 297,-. Aanmelden deelname module 5

Voor deelname heb je het boek BalancLeren nodig. Dat kun je  hier bestellen. 

Module 6

Krijgen wat je wenst

Wensen geven inspiratie en motivatie om in actie te komen. Het maakt niet uit of het materiële wensen zijn of niet-materiële wensen.

Een kind dat zich bewust wordt van wat hij diep van binnen wenst, zal zich beter kunnen focussen om te krijgen wat hij wil.

Wanneer je een kind leert stilstaan bij zijn diepste verlangens en leert om die verlangens in woorden om te zetten, leer je hem welke bijdrage hijzelf moet leveren om het doel te halen. Hij zal niet bang zijn voor mogelijke belemmeringen en meer doorzettingsvermogen ontwikkelen dankzij kleinere en grotere successen.

In deze module leer je het kind, spelenderwijs, om te focussen op wat er goed gaat. En dat hij zijn successen mag vieren.

Investering:

Module 6 Krijgen wat je wenst: € 297,-. Aanmelden deelname module 6

Voor deelname heb je het boek BalancLeren nodig. Dat kun je  hier bestellen.

Module 7

Universum, energie en tijd

Alles wat leeft, doet ertoe. Ook de kinderen die worden gepest en die zich eenzaam voelen.

Het kind dat wordt gepest of dat zich eenzaam voelt, heeft vaak een slecht afgesteld energiesysteem. Hij is uit balans. Dit kind zal eerst de verbinding met zichzelf en alles wat leeft, moeten hervinden. Door het aanleren van de juiste energie- en balanstechnieken, leert hij dat hij ertoe doet. Dat het leven niet compleet is zonder hem.

In deze module leer je het kind om de verbinding te voelen met alles wat leeft en hoe de tijdsbeleving werkt.

Investering:

Module 7 Universum, energie en tijd: € 297,-. Aanmelden  deelname module 7

 

Voor deelname heb je het boek BalancLeren nodig. Dat kun je  hier bestellen.