Samenvatting boek

BalancLeren is een speelse lesmethode voor kinderen van de basisschool die het zelfbewustzijn van kinderen vergroot.
De handleiding bestaat uit 7 onderwerpen waarmee je als leerkracht én opvoeder op een spelende en ontdekkende manier kunt onderwijzen.
BalancLeren daagt de kinderen uit om zichzelf te ervaren. Het leert hen keuzes maken, respect te hebben voor de ander en omgaan met de wereld om zich heen.
Dit gebeurt door middel van begrijpelijke verhalen, balans en aandacht training, visualisatie, creativiteit, spreekwoorden, muziek, gedichten en filmpjes.

In de handleiding is ook veel aandacht voor fysieke en praktische ervaring via zintuigen, elementen, chakra’s en spel. 
Dit sluit aan bij de natuurlijke belevingswereld van kinderen. Door te werken met BalancLeren brengen de kinderen hun gevoel, waarnemingsvermogen en vitaliteit terug in hun leeromgeving. BalancLeren creëert enerzijds ruimte voor nieuwe impulsen voor (de vormgeving van) een nieuwe maatschappij.
Welke bijdrage kunnen kinderen leveren aan de maatschappij van morgen?
Tegelijkertijd krijgen de kinderen ook de vormkracht mee van de oude maatschappij. Dit is BalancLeren.